top of page
Tableau Outsourcing Danışmanlık Hizmeti.jpg

MongoDB Uzman Paket Danışmanlık Hizmetlerimiz

mongo1.jpg

MongoDB Uzman Sağlık Taraması: 

Kritik uygulaması olan, mevcut sistemlerinin sürdürülebilirlik ya da ölçeklenebilirlik skorunu öğrenmek isteyen, mevcut uygulamalarında sorunlar yaşadıklarını düşünenler ya da  MongoDB uygulamasının büyümesine hazırlıklı olmak isteyenler MongoDB Sağlık Taraması hizmetinden faydalanabilirler.  Süre: proje/uygulama başına en az 2 gün. Üretim ortamında bulunan büyük ve sofistike MongoDB uygulamaları için öngörülen süre daha fazla olabilir.

MongoDB Uzman Performans Optimizasyonu: 

Mevcut uygulamasından yeterli performans alamadığını düşünen, MongoDB donanımlarında CPU, RAM, Disk gibi konularda kaynak problemi yaşayan, uygulamanın kullanımının ve veri yükünün artmasıyla performans düşüşü gözlemleyen MongoDB kullanıcılarına önerilir. Süre: Bir proje veya uygulama için ortalama 3 gün sürer ve çalışma yapılacak sistemlere uzaktan bağlantı yöntemi ile gerçekleştirilecektir. Çalışma süresi, uygulamanın boyutları ve hali hazırda yaşanan sıkıntıların niteliklerine göre daha uzun olabilir.

MongoDB Uzman Pro-Aktif Bakım: 

Kurum veri merkezlerinde MongoDB kullanan ya da yeni kullanmaya başlayacak olan, mevcut MongoDB bilgi birikimini yetersiz bulan ya da arttırmak isteyen, MongoDB bakım ve yönetimi konusunda ön alıcı tedbirler almak isteyen ya da MongoDB yönetimi konusunda dış kaynak kullanmak isteyen kurumlara önerilir. Süre: Bir proje ya da uygulama üzerinde en az 6 ay verilecek şekilde tasarlanmıştır.

MongoDB Uzman Mimari Tasarım: 

Halen MongoDB kullanan ve uygulaması henüz üretim aşamasında olmayan ve üretime geçerken MongoDB’nin sunduğu mimari seçeneklerden faydalanmak isteyen ya da uygulaması üretim aşamasında olduğu halde MongoDB mimarisini gözden geçirmek isteyen kurumlara önerilir. Süre: Proje ya da uygulamanın büyüklüğüne göre 1 ya da 2 gün sürebilir.

bottom of page