top of page
Tableau Outsourcing Danışmanlık Hizmeti.jpg

Veri Ambarı Danışmanlık Hizmetleri

3- Veri Ambarı Değerlendirme.jpg

Veri Ambarı Teknoloji Danışmanlığı, Veri Ambarı projelerinin çeşitli aşamalarında ihtiyaç duyulan kaynak ve bilgi birikimini sağlamak üzere tasarlandı.
Kara Danışmanlık'ta Veri Ambarı, Büyük Veri Tabanı Deneyimi, Büyük Veri ve İş Zekası alanlarında şirketlere destek veriyoruz. Büyük projelerde teknik mimari tasarımından, raporlama ve analiz hizmetlerine kadar geniş bir yelpazede hizmet sunuyoruz. Sağladığımız danışmanlık hizmetlerinen bazıları:

Teknik Proje Yönetimi
Teknik Mimari Çalışması
ETL Tasarım danışmanlığı
ETL Geliştirme
Fiziksel Tasarım
Rapor tasarım ve geliştirme

Veri Ambarı Teknoloji Danışmanlığı

İhtiyaç ne?
Hangi araçlar kullanılmalı?
Yol haritası nasıl olmalı?
Veri Ambarı projesine başlarken bu soruların kuruma uygun cevaplarının bulunması kritiktir. Veri Ambarı Kapsam Çalışması'nda bu cevapların bulunması amacına yönelik aşağıdaki başlıklarda ihtiyaç analizleri yapıyoruz.

Kurum stratejilerine uygun olarak İş İhtiyaçları önceliklendirme
Proje süresi ve fazlandırma belirleme
Tahmini Proje bütçesi saptama
Teknolojik bileşenler belirleme
Proje rollerini tanımlama

Kapsam

Veri Ambarı Kapsam Çalışması'nda öncelikle, kurumun stratejik iş hedeflerine uygun raporlama ve analiz ortamının oluşturulabilmesi için gerekli yol haritasını belirliyoruz. Bu hedefe yönelik olarak aşağıdaki çalışmaları gerçekleştiriyoruz:

Veri Ambarı iş ihtiyaçlarının tespiti ve önceliklendirilmesi amacı ile stratejik karar vericiler ve iş kullanıcıları ile atölye çalışmaları
İhtiyaçların şirket stratejileri çerçevesinde önceliklendirilmesi
Veri altyapısı ve bilgi sistemlerinin incelenmesi
Veri Ambarı Uygulama Yol Haritası’nın hazırlanması

Çalışmamızın süresi, ihtiyaç ve şirket büyüklüğüne göre değişiyor ve 1-2 hafta içerisinde tamamlanması öngörülüyor.

Veri Ambarı Kapsam Çalışması.jpg

Veri Ambarı Kapsam Çalışması

Veri Ambarı Teknoloji Danışmanlığı.jpg

Kullanıcılar Veri Ambarı sorgularını çok yavaş mı alıyor?
Veri Ambarı bir türlü günü yakalayamıyor mu?
Veri yüklemeleri zamanında bitmiyor mu?
Haftalık veri yüklemesi iş ihtiyaçlarını karşılamıyor mu?
Kullanıcılar verileri Excel’de tutmayı mı tercih ediyor?
Veri Ambarınızda bir sorun mu var?

Pek çok Veri Ambarı uygulaması zaman içerisinde yukarıda sayılan sorunların benzerleri ile karşılaşıyor. Veri Ambarı kullanıcıları günlük hayatlarında uygulamanın ihtiyaçlara yeterince cevap vermemesi, veri yüklemenin öngörülen zamanlarda bitirilememesi, herhangi bir değişikliğin çok uzun zaman alması ya da mümkün olmaması, sorgulama performans yetersizliği nedeniyle iş kullanıcılarına getirilen kısıtlamalar gibi sorunlardan şikayet ediyorlar.

Kapsam

Kara Danışmanlık, mevcut Veri Ambarı uygulamanızda yaşanan sorunları incelemek ve bu sorunların çözümü için gerekli tedbirleri belirlemek için Veri Ambarı İnceleme Danışmanlık Hizmeti’ni öneriyor.

İş Kullanıcıları ile toplantılar
Veri Ambarı performans ve içerik beklentileri
Teknolojik altyapı analizi
Veri Ambarı Mimarisi
ETL Süreçlerinin Değerlendirilmesi
IT Altyapısı Genel İnceleme
Veri Ambarı İnceleme Sonuç Dokümanı’nın hazırlanması

Veri Ambarı İnceleme Çalışmamız şirketin ve uygulamanın büyüklüğüne göre 1 ile 2 hafta süreceği öngörülmektedir.

Veri Ambarı Değerlendirme

Tableau kullanmaya başlayan kurumlarda zaman zaman herhangi bir teknik problem oluştuğunda hızlı çözüme ulaşmak için uzman danışman desteği gerekebiliyor. Kara Danışmanlık olarak bu ihtiyacı adresleyen telefon ile uzaktan problem çözme içeren hizmeti sunuyoruz. Mesai saatleri ve günleri içinde uzman danışmanlarımıza telefon veya e-posta yoluyla iletilen Tableau kullanımıyla ilgili problemlere 1-2 iş günü içinde çözüm sunuyoruz. Outsourcing danışmanlık hizmeti alan müşterilerimize ilk 6 ay için uzaktan destek hizmetinin alınmasını öneriyoruz.

 

Özel Koşullar

1. Koşul:​

Katılımcıların bilgisayarlarında Tableau Desktop Professional yazılımı yüklenmiş olmalıdır. Lisansı olmayan katılımcılara 14 günlük ücretsiz Tableau Desktop Professional lisans yükleme bağlantısı eğitim öncesi paylaşılır.

2. Koşul:

Eğitimler, kurumlara özel sınıflarda en fazla 10 katılımcı için sunulur. Genel katılımlı sınıflar en az 5 ve en fazla 12 katılımcı ile açılır.

Tableau Uzaktan Destek Hizmeti.jpg
tabb.png
bottom of page