Veri Ambarı Kapsam Çalışması

İhtiyaç ne?
Hangi araçlar kullanılmalı?
Yol haritası nasıl olmalı?
Veri Ambarı projesine başlarken bu soruların kuruma uygun cevaplarının bulunması kritiktir. Veri Ambarı Kapsam Çalışması’nda bu cevapların bulunması amacına yönelik aşağıdaki başlıklarda ihtiyaç analizleri yapıyoruz.

Kurum stratejilerine uygun olarak İş İhtiyaçları önceliklendirme
Proje süresi ve fazlandırma belirleme
Tahmini Proje bütçesi saptama
Teknolojik bileşenler belirleme
Proje rollerini tanımlama

Kapsam

Veri Ambarı Kapsam Çalışması’nda öncelikle, kurumun stratejik iş hedeflerine uygun raporlama ve analiz ortamının oluşturulabilmesi için gerekli yol haritasını belirliyoruz. Bu hedefe yönelik olarak aşağıdaki çalışmaları gerçekleştiriyoruz:

Veri Ambarı iş ihtiyaçlarının tespiti ve önceliklendirilmesi amacı ile stratejik karar vericiler ve iş kullanıcıları ile atölye çalışmaları
İhtiyaçların şirket stratejileri çerçevesinde önceliklendirilmesi
Veri altyapısı ve bilgi sistemlerinin incelenmesi
Veri Ambarı Uygulama Yol Haritası’nın hazırlanması

Çalışmamızın süresi, ihtiyaç ve şirket büyüklüğüne göre değişiyor ve 1-2 hafta içerisinde tamamlanması öngörülüyor.

Sorularınızı Cevaplayalım